Hoe doe je een inzage?

Als je niet geslaagd bent, kan je een inzage doen. Dat gebeurt in het examencentrum of online via het kandidatenplatform. Je kan een inzage plannen tot 30 dagen na de publicatie van het resultaat. Een inzage kan enkel voor examens waar je minder dan 50% haalde of niet-geslaagd was. Alle afspraken vind je in het examenreglement.

Opgelet: je moet als kandidaat zelf aanwezig zijn bij de inzage en mag maximum 1 begeleider meenemen. Ouders of begeleiders mogen geen inzage doen zonder jou.

Inzage in het examencentrum

1

 

Meld je voor het aanvangsuur en dus op tijd aan bij de onthaalmedewerker aan de onthaalbalie van het examencentrum met je identiteitskaart. Je ontvangt een inzagesticker en krijgt een plaats toegewezen in de inzageruimte.

2

 

Leg je persoonlijke spullen, ook je telefoon, in een tas onder je stoel.  Leg je identiteitskaart goed zichtbaar op tafel. Je mag geen handboeken, vakfiches of andere documenten gebruiken. Ook je gsm blijft onder je stoel.

 

3

 

Lees de instructies op het startscherm en start de inzage. Je krijgt anderhalf uur om de aangevraagde examens te bekijken.

 

4

 

Je krijgt van ons een kladblad om notities op te maken, maar formuleer je opmerkingen wel op de computer op de voorziene plaats. Deze opmerkingen worden later bekeken door de vakverantwoordelijke. Je kladblad met notities neem je mee naar huis.

5

 

Sluit de inzage af, berg je balpen en notities op en verlaat het examencentrum via de aangeduide route.