Nieuws

Een nieuwe stap in je onderwijscarrière volgend schooljaar?

Je houdt van je job als leerkracht maar wil je onderwijservaring volgend schooljaar graag inzetten in een nieuwe context. Word toetsexpert bij de Examencommissie. Dat kan via een deeltijdse of voltijdse detachering die minstens één schooljaar loopt. Je leert er alles over valide en betrouwbare toetsing op grote schaal, bouwt samen met je collega’s aan een stevig netwerk van interne en externe medewerkers en neemt deel aan overkoepelende projecten zoals de implementatie van de nieuwe eindtermen en het ontwikkelen van competentiegerichte examenprogramma’s. 

Interesse? Bekijk onze vacatures voor volgend schooljaar:

 

 

 

Maart 2019

Check je examenplanning van 14 maart

Kan je niet op het EC-platform en heb je op 14 maart 2019 examen? Kijk de examenplanning dan hier na.

Het praktijkexamen Huishoudkunde vindt plaats in het CVO van Anderlecht in de Materiaalstraat. Alle examens vinden plaats in het examencentrum in de K. Albert II-laan in Brussel.

Voormiddag

vak

doelgroep

locatie

startuur

Nederlands mondeling

3 kso, 3 tso

Examencentrum

Consciencegebouw

 

8.40 uur

Duits mondeling

3 tso

8.40 uur

Frans mondeling

3 bso

8.40 uur

Engels mondeling

3 tso

8.40 uur

geschiedenis

3 kso, 3 tso

10 uur

 

Namiddag

vak

doelgroep

locatie

startuur

Nederlands mondeling

3 kso, 3 tso

Examencentrum

Consciencegebouw

12.40 uur

Duits mondeling

3 tso

12.40 uur

Frans mondeling

3 bso

12.40 uur

Engels mondeling

3 tso

12.40 uur

Frans schriftelijk

3 aso

13 uur

PV Huishoudkunde

3 tso

CVO Anderlecht (lokaal 223)

12.45 uur

 

December 2018

Word freelance medewerker wetenschappen

Heb je zin om je horizon te verruimen? Wil je van thuis uit examenvragen ontwikkelen en screenen op kwaliteit? Of wil je graag examens corrigeren?


We zoeken externe medewerkers voor biologie, chemie en fysica.

Zet je vakkennis en expertise in om kandidaten die een tweede kans grijpen om een diploma te behalen op een kwaliteitsvolle manier te beoordelen. Je krijgt de nodige opleiding en kan rekenen op de begeleiding van het team wetenschappen bij de Examencommissie.

Stel je kandidaat

December 2017

Infosessie voor doorverwijzers - 4 december

De juiste info meegeven aan mensen die Examencommissie overwegen is geen makkelijke opdracht. Wellicht ondervindt u dat regelmatig en heeft het u gemotiveerd om deel te nemen aan onze jaarlijkse infosessie op 4 december. We vonden het fijn om u te ontmoeten en hopen dat u er iets aan gehad hebt.

Bekijk hier de presentaties:

pdf bestandDe Examencommissie in een notendop (248 kB)

pdf bestandPraktijkervaring in bso (234 kB)

pdf bestandToetsen van de onderzoekscompetentie (354 kB)

pdf bestandSnel een diploma behalen? (648 kB)

pdf bestandVrijstellingen (462 kB)

pdf bestandToegankelijkheid examen op afstand (318 kB)

Lees alle pdf bestandvragen en antwoorden (53 kB).
        

Oktober 2017

Een goed evaluatieverslag van de onderwijsinspectie

De allereerste doorlichting door de onderwijsinspectie schetst een mooi beeld van de Examencommissie secundair onderwijs. Niet alleen omdat het verslag positief is, maar ook omdat we er onszelf in herkennen.

De bevestiging dat de getuigschriften en diploma’s gelijkwaardig zijn aan studiebewijzen afgeleverd door het reguliere onderwijs, is van cruciaal belang. Maar ook de vaststelling dat de we in budgettair uitdagende omstandigheden doen wat we moeten doen, strekt tot eer. De vermelding dat de we ons best wat meer mogen profileren als expertisecentrum toont aan dat de kwaliteit van de toetsing goed zit.

De positieve conclusies geven ons energie om door te gaan en extra in te zetten op de verbeterpunten die de onderwijsinspectie aangeeft. Een structurele monitoring, strategische planning en organisatie en de systematische kwaliteitsborging van de examens staan hoog op de prioriteitenlijst van het kwaliteitstraject dat de Examencommissie doorloopt.

Kwaliteit en expertise

De belangrijkste conclusie voor ons is dat de inspectie vaststelt dat we de nodige kwaliteitsgaranties bieden. Dat is een cruciale boodschap. We reiken jaarlijks meer dan 1000 getuigschriften en diploma’s van het secundair onderwijs uit’, zegt coördinator Bram Born.

De inspectie schrijft in haar verslag dat de examinering voldoende kwaliteitsvol verloopt, dat ze een aantal duidelijke voorbeelden van goede praktijk heeft gezien en dat het geheel voldoet aan de verwachting. Uiteraard zijn er ook aandachtspunten waaraan we zullen werken. Zo merkt de onderwijsinspectie in een zeer genuanceerd oordeel over de kwaliteit van de toetsing terecht op dat het in de digitale examens met de vele gesloten vragen bij bepaalde vakken soms moeilijk peilen is naar het juiste beheersingsniveau:

‘De toetsontwikkeling gebeurt doorgaans kwaliteitsvol. De toetsvragen zijn afgestemd op de eindtermen en de vakfiches. De vragen worden gescreend op representativiteit, haalbaarheid en duidelijkheid. De goed doordachte toetsmatrijzen zijn hiervoor richtinggevend. Binnen de vakgroepen zijn er – met het oog op transparant en objectief evalueren - heldere afspraken over de toetsontwikkeling en kwaliteitsvol toetsen. Ook voor de kandidaten is de informatie in de vakfiches en op de examens voldoende transparant. Voor de vraagstelling stellen zich echter nog een aantal werkpunten. Gesloten vragen, meerkeuzevragen en invulvragen peilen niet altijd naar het juiste beheersingsniveau en de te bereiken competenties en zijn niet altijd afgestemd op de leefwereld van de kandidaten.’

Gelukkig hebben we al enkele voorbeelden van goede praktijk die de weg kunnen wijzen in het lopende kwaliteitstraject. Zo oordeelt de inspectie over wiskunde in de derde graad bso:

'In de basisvorming van de derde graad bso zijn de examens een voorbeeld van goede praktijk. Alle vragen worden in functionele contexten gesteld. De opzet van de toetsing is volledig conform de verwachtingen van de vakfiche en de eindtermen. De vakgroep gebruikt authentieke contexten en de vragen zijn afgestemd op het vereiste beheersingsniveau. De vraagstelling in authentieke en functionele contexten draagt bij tot de maatschappelijke weerbaarheid van de kandidaten, zoals beschreven in de algemene doelstelling van de eindtermen Project algemene vakken (PAV). De toetsing is evenwichtig en duidelijk.'

Oog voor innovatie

'We zijn tevreden dat de inspectie heeft opgemerkt dat we werken met gedreven professionals vanuit een sterke visie en een goede structuur. Ook de appreciatie van de veranderingsbereidheid van de organisatie is een opsteker.  We hebben in 2012 een grondige hervorming doorgevoerd en hebben zo een stevige basis gelegd.  Ook in de toekomst zal permanente verbetering en vooruitgang aan de orde zijn', aldus afdelingshoofd Marleen Roggeman. 

We zullen de aanbevelingen van de inspectie zeker en vast opvolgen en de monitoring en systematische kwaliteitsborging nog verder uitbouwen.

Lees wat onze sterke punten, verbeterpunten en good practices zijn in het pdf bestandEvaluatieverslag Examencommissie 2017 (1.05 MB).

Juli 2017

Wij zoeken freelance assessoren en simulanten

Kandidaten in de derde graad bso behalen niet alleen een diploma maar stromen ook rechtstreeks door naar de arbeidsmarkt. Hun examenprogramma moet daarom meer zijn dan een reeks klassieke examens. De kandidaten moeten praktijkervaring bewijzen. Dat doen ze met een portfolio, interview en twee assessments. 
 
In Kantoor-Kantooradministratie en gegevensbeheer bewijzen kandidaten dat ze de competenties hebben van een administratief medewerker en onthaalmedewerker. In Kantoor-Logistiek die van een administratief medewerker en magazijnier. 
 
Voor deze nieuwe types van examens zoeken we freelance medewerkers. Klik op freelance assessor of freelance simulant voor meer info.

Heb je interesse? Contacteer ons via de website.

 

Mei 2017

Nieuw examenreglement: flexibeler als het kan, strenger als het moet

Elk reglement kan regelmatig een update gebruiken. Zo kan je inspelen op evoluties en actuele noden. Vanaf 12 mei hebben we een nieuw examenreglement. Enerzijds kunnen we door de digitalisering inspelen op de vraag van kandidaten naar meer flexibiliteit. Anderzijds moeten we strenger zijn voor kandidaten die onze organisatie onder druk zetten door niet of onvoldoende voorbereid op te dagen op geplande examens.

Januari 2017

Allemaal tegelijk examens plannen niet mogelijk op EC-platform

De Examencommissie neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat het EC-platform zo snel mogelijk weer normaal functioneert. Kandidaten kunnen al een hele tijd niet of nauwelijks examens plannen. Ze houden het platform constant in de gaten en gaan heel vaak online. Dat is heel terecht. Het bewijst dat de Examencommissie heel wat gemotiveerde kandidaten heeft.

Hoe meer mensen tegelijk inloggen, hoe groter de kans dat er problemen ontstaan. We willen dat alle kandidaten zo snel mogelijk weer kunnen plannen, maar moeten enkele maatregelen nemen. We zetten de planning opnieuw open maar niet voor iedereen tegelijk. Het is de enige manier om overbelasting te voorkomen.

 

Geleidelijke toegang tot het EC-platform

We hebben de kandidaten in groepen verdeeld die we geleidelijk toegang geven tot het platform. De verdeling van de groepen is gebaseerd op het aantal kandidaten per studierichting. En op het aantal examens dat kandidaten in die groepen nog moeten plannen.

We geven geen exacte uren door maar laten kandidaten per groep toe tot het platform, afhankelijk van de drukte die ze kunnen veroorzaken. We beginnen met groep 1. Als het vlot loopt laten we groep 2 toe en tenslotte groep 3. Het kan tot morgen duren voor alle kandidaten weer kunnen plannen.

  • Groep 1: alle kandidaten uit de eerste graad, tweede graad, kandidaten uit de derde graad aso en kso
  • Groep 2: kandidaten uit de derde graad tso
  • Groep 3: Kandidaten uit de derde graad bso

We hopen dat de problemen nu snel van de baan zijn en bieden nogmaals onze oprechte excuses aan. 

 

Een nieuwe aanpak voor bso

Op 1 maart 2017 wijzigen we het aanbod aan studierichtingen voor de derde graad bso. We geven ook een hele nieuwe inhoud aan de specifieke vakken van de studierichtingen.

We willen met de nieuwe examenprogramma’s beter aansluiten bij de arbeidsmarkt. Kandidaten zullen meer dan vroeger moeten bewijzen dat ze competenties hebben verworven waarmee ze onmiddellijk aan de slag kunnen in een reële werkomgeving. Ze zullen hun praktijkervaring moeten bewijzen, een portfolio samenstellen en een assessment doorlopen.

De studierichting Kantoor wordt als eerste aangepast. Kandidaten kunnen vanaf 1 maart 2017 kiezen tussen het nieuwe examenprogramma voor Kantoor/Kantooradministratie en gegevensbeheer of voor de nieuwe studierichting Kantoor/Logistiek.

De studierichtingen Organisatiehulp/Organisatieassistentie en Publiciteitsgrafiek/Publiciteit en illustratie verdwijnen op 1 maart uit ons aanbod. Na de infosessie van 23 februari kunnen kandidaten niet meer inschrijven voor deze studierichtingen.

Hoewel we op 1 maart starten met de nieuwe studierichtingen, krijgen kandidaten die nu al bezig zijn in de derde graad bso tot eind december 2018 de tijd om hun studierichting af te werken. Vanaf 1 januari 2019 kan je enkel nog examens afleggen in de nieuwe studierichtingen Kantoor Kantoor/Kantooradministratie en gegevensbeheer en Kantoor/Logistiek.

 

EC-platform offline maar niet gehackt

Het EC-platform is onbereikbaar door technische problemen. In tegenstelling tot geruchten die circuleren, is het platform niet gehackt. Kandidaten mogen gerust zijn dat er op geen enkele manier is ingebroken in de achterliggende databank. Er zijn geen gegevens gestolen of gewijzigd.

De problemen zijn veroorzaakt door een overbelasting van het platform toen de nieuwe examenplanning online kwam. We hopen dat het platform in de loop van volgende week opnieuw beschikbaar is. Blijf de examenplanning volgen via de website of contacteer 1700.

Bekijk de examenplanning voor de komende dagen:

 

Technische problemen EC-platform

Het EC-platform is tijdelijk niet beschikbaar. We hebben technische problemen. Dat is vooral vervelend voor kandidaten die de komende dagen examen hebben. Daarom kunnen kandidaten de planning voor de komende dagen tijdelijk raadplegen via onze website. We geven de vakken, de locatie en de tijdstippen door. Is die informatie onvoldoende, dan kan de kandidaat bellen naar het gratis nummer 1700. De medewerkers van 1700 beschikken over een volledige planning en kunnen elke kandidaat persoonlijk verder helpen.

Voor andere vragen moeten kandidaten even geduld hebben tot de technische problemen opgelost zijn. Ze stellen nu best geen vragen over examenresultaten, het plannen van examens, het inschrijven voor een infosessie of een inzage van een examen.

We doen er alles aan om het EC-platform zo snel mogelijk weer online te hebben en vragen begrip voor de tijdelijke problemen.

 
Jaarverslag 2018

In 2018 organiseerden we meer dan 50 000 examens voor 5 738 kandidaten. We reikten 1 321 getuigschriften en diploma’s uit. Bekijk alle cijfers van 2018 maar lees vooral het verhaal van onze kandidaten. Zij vertellen hoe ze hun traject bij de Examencommissie beleven.

Lees het jaarverslag pdf bestandJaarverslag Examencommissie 2018 (1.41 MB)

 
Archief