Functiebeperking

Heb jij een chronische ziekte, een motorische, visuele of auditieve functiebeperking, een taal- of spraakstoornis, een psychiatrische functiebeperking, Attention Deficit Hyperactivity disorder (ADHD), Autismespectrumstoornis (ASS) of development coordination disorder (DCD)?

Doe een aanvraag in 2 stappen

  • Stap 1  
    Bezorg ons via het EC-platform een bewijs van inschrijving bij het VAPH, een verslag M-decreet of een attesteringsformulier. Het attesteringsformulier kan je downloaden op het EC-platform en laten invullen door een bevoegd verklaard specialist. Volg de zorgprocedure bij je inschrijving op het EC-platform en laad je bewijs, verslag of formulier op.
     
  • Stap 2  
    Wacht op ons antwoord. Wij behandelen je dossier en laten je weten of je een GA-statuut krijgt. We brengen je op de hoogte via een melding op het EC-platform. Pas als je het statuut hebt gekregen, mag je examens plannen in de GA-categorie.


Plan je examens in de GA-categorie

Als je een examen plant in de GA-categorie, dan heb je recht op ondersteunende maatregelen. Plan je buiten de categorie, dan krijg je geen ondersteuning.


Maatregelen bij een functiebeperking

Afhankelijk van de ondersteuning die je nodig hebt, heb je recht op maatregelen zoals extra tijd, een apart lokaal, een concentratiehoek, een examen in grootletterdruk, spellingcontrole op pc, voorleessoftware, een groot computerscherm, een controle van het examen op niet-ingevulde vragen,