Functiebeperking

Heb jij een chronische ziekte, een motorische, visuele of auditieve functiebeperking, een taal- of spraakstoornis, een psychiatrische functiebeperking, Attention Deficit Hyperactivity disorder (ADHD), Autismespectrumstoornis (ASS) of development coordination disorder (DCD)?

Doe een aanvraag in 2 stappen

  • Stap 1  
    Bezorg ons via het EC-platform een verslag M-decreet of een attest met vermelding van de functiebeperking. Volg de zorgprocedure bij je inschrijving op het EC-platform en laad je versalg of attest op.
     
  • Stap 2  
    Wacht op ons antwoord. Wij behandelen je dossier en laten je weten of je ondersteunende maatregelen krijgt. We brengen je op de hoogte via een melding op het EC-platform. Pas als je het statuut hebt gekregen, mag je examens plannen in de GA-categorie.


Plan je examens in de GA-categorie

Als je een examen plant in de GA-categorie, dan heb je recht op ondersteunende maatregelen. Plan je buiten de categorie, dan krijg je geen ondersteuning.


Maatregelen bij een functiebeperking

Afhankelijk van de ondersteuning die je nodig hebt, heb je recht op maatregelen zoals extra tijd, een apart lokaal, een concentratiehoek, een examen in grootletterdruk, spellingcontrole op pc, voorleessoftware of een controle van het examen op niet-ingevulde vragen.