2016

December 2016

Competentiegericht evalueren

Met de hervormingsplannen in bso staat competentiegericht evalueren hoog op onze agenda. Vanaf 2018 leggen kandidaten niet langer een reeks examens af voor de specifieke vakken van de studierichting, maar testen we hun competenties met een portfolio, criteriumgericht interview en een assessment.

Team toetsing organiseerde alvast een interne studiedag om te bekijken of we klaar zijn voor deze nieuwe aanpak. In de voormiddag schetste professor Katrien Struyven van de VUB een algemeen kader over het evalueren van competenties. In de namiddag gingen we met de nodige kritische zin aan de slag met onze eigen examens. Via een screeninginstrument onderzochten we in welke mate de principes van competentiegericht evalueren al vervat zitten in onze examens. Dat gaf op het einde van de dag een duidelijk beeld van mogelijke actiepunten.

Wij je meer weten over het assessment? Lees wat het is, waarom we overschakelen op een assessment en wie eraan zal deelnemen.

 

Europees colloquium over taalexamens

De Examencommissie nam op 7 december deel aan het colloquium Ensuring quality in language testing and assessment: the contribution of the CEFR in Graz. Het ging uit van het European Centre for Modern Languages (EMCL) van de Raad van Europa.

De deelnemers maakten de balans op van het toetsen van talen volgens het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). Ze debatteerden over het effect van het Manual for Relating Language Examinations to the CEFR. Een handboek dat ook de Examencommissie als leidraad gebruikt. Maar ook over de RELANG training and consultancy, waar de Examencommissie eveneens aan heeft deelgenomen.

Het programma was nadrukkelijk gericht op ontwikkelaars van nationale curricula en examens moderne vreemde talen. De focus lag op vragen en uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden bij het ontwikkelen en beoordelen van taalexamens. Enkele concrete casussen uit diverse Europese contexten kwamen aan bod. Ze werden verder uitgediept door een expertenpanel, maar ook door de deelnemers tijdens de open vragenrondes. Lees het volledige verslag