Werken bij de Examencommissie

Vacatures

Ambities kan je maar waarmaken met mensen die ze kunnen realiseren. We openen begin september ons nieuwe examencentrum in het Consciencegebouw en hebben heel wat projecten lopen om de kwaliteit van de examens te borgen en onze expertise te delen met het onderwijsveld. Heb jij zin om hieraan mee te werken?

Planning en organisatie

Voel je je aangesproken om alles mee in goede banen te leiden in het examencentrum, examens te helpen plannen en contact te onderhouden met de kandidaten? Ben je vast benoemd in onderwijs en zie je een voltijdse detachering wel zitten? Solliciteer dan voor:

Toetsing

Wil je projecten rond kwaliteitsborging, expertisedeling en professionalisering ontwikkelen, begeleiden en evalueren? Solliciteer dan voor:

Zou je je vakkennis en toetsdeskundigheid graag inzetten om de examenprogramma’s in de derde graad bso verder uit te bouwen? Ben je vast benoemd en zie je een detachering van 60% wel zitten? Solliciteer dan voor:

Freelance medewerkers

Heb je oog voor kwaliteitsvolle examens en wil je die expertise met ons delen? Word dan freelance examinator, opsteller, corrector of toezichter bij de Examencommissie.

Wij zoeken gemotiveerde leerkrachten uit alle graden en onderwijsvormen. Maar ook gepensioneerde leerkrachten of leerkrachten op TBS komen in aanmerking.

Op dit moment zoeken we medewerkers voor:

Meer info?
  • Welke opdrachten zijn er voor externe medewerkers?

Je kan als externe medewerker aan de slag als opsteller, examinator, corrector of toezichter.

  • Wanneer kom jij in aanmerking voor een opdracht als opsteller, examinator of corrector?

Je hebt een lesopdracht in het secundair onderwijs en beschikt over een pedagogisch diploma. Je mag gepensioneerd zijn of op TBS als je niet langer dan 2 jaar geleden voor de klas stond.

  • Wanneer kom je in aanmerking voor een opdracht als toezichter:

Je bent leerkracht of ondersteunend personeel uit het secundair, lager of kleuteronderwijs. Je mag gepensioneerd zijn of op TBS.

  • Welke vergoeding krijg je?

Je krijgt een vergoeding voor het werk dat je voor ons verricht. Een examinator of toezichter krijgt ook een onkostenvergoeding voor de verplaatsing. De vergoeding is belastbaar, verplaatsingsonkosten zijn dat niet.

  • Hoe kan je je kandidaat stellen?

Schrijf je in met dit inschrijvingsformulier. Je krijgt onmiddellijk een automatische bevestiging van je inschrijving. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op en nodigen je uit voor een introductiesessie als we werk hebben voor een medewerker met jouw profiel.