Vrijstellingen

Als je een infosessie gevolgd hebt en je hebt je login ontvangen voor het EC-platform, dan kan je vrijstellingen aanvragen. Dat doe je door de nodige documenten in te scannen en op te laden in het platform.

Je kan vrijstellingen aanvragen als je al een diploma secundair onderwijs hebt of als je vrij recent een deelattest of deelcertificaat behaald hebt in het volwassenenonderwijs. Maar ook als je niet geslaagd was in het laatste jaar secundair onderwijs. In dat geval heb je C-attest behaald in het zesde jaar aso, tso, kso of in het zevende jaar bso.

Meer info
 • Wat zijn de voorwaarden voor vrijstellingen als je al een diploma, deelattest of deelcertificaat hebt?
  • De officiële documenten die je voorlegt hebben een stempel van de school die ze heeft uitgereikt.
  • Het deelattest of deelcertificaat is niet ouder dan 7 jaar.
  • Het diploma, deelattest of deelcertificaat is uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling. Buitenlandse diploma’s of attesten van privé-instellingen of bedrijven komen niet in aanmerking voor vrijstellingen.
    
 • Wat zijn de voorwaarden voor vrijstellingen als je een C-attest behaald hebt in het laatste jaar secundair onderwijs? Dat is in het zesde jaar aso, tso, kso of in het zevende jaar bso.
  • Je legt het jaarrapport, de beslissing van de klassenraad, het studiebewijs oriënteringsattest C en de resultaten van de geïntegreerde proef en stage voor aan de Examencommissie.
  • Het jaarrapport is niet ouder dan 7 jaar.
  • Alle documenten hebben een stempel van de school die ze heeft uitgereikt.
  • Zat je op school in de Franse of Duitstalige Gemeenschap, dan voeg je ook het leerplan of leerprogramma toe.
  • Was je niet geslaagd voor de stage of de geïntegreerde proef (GIP), dan krijg je geen vrijstelling voor de specifieke vakken van de studierichting.