Vrijstellingen

Wil je inschrijven in een studierichting van de derde graad, dan kan je vrijstellingen aanvragen als je kan bewijzen dat je alle leerlinhouden voor de volledige derde graad bereikt hebt door examen af te leggen in een erkende onderwijsinstelling. 

Heb je het volledige zesde jaar aso, kso, tso afgewerkt of het zevende jaar bso en had je een C-attest. Vraag dan vrijstellingen aan voor de vakken waarvoor je geslaagd was. Maar ook met deelcertificaten uit het volwassenenonderwijs kom je in aanmerking voor vrijstellingen. 

Meer info
 • Wat zijn de voorwaarden voor vrijstellingen als je al een diploma, deelattest of deelcertificaat hebt?
  • De officiële documenten die je voorlegt, hebben een stempel van de school die ze heeft uitgereikt én een handtekening van de schooldirectie.
  • Het deelattest of deelcertificaat is niet ouder dan 7 jaar.
  • Het diploma, deelattest of deelcertificaat is uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling. Buitenlandse diploma’s of attesten van privé-instellingen of bedrijven komen niet in aanmerking voor vrijstellingen.
    
 • Wat zijn de voorwaarden voor vrijstellingen als je een C-attest behaald hebt in het laatste jaar secundair onderwijs? Dat is in het zesde jaar aso, tso, kso of in het zevende jaar bso.
  • Je legt deze documenten voor aan de Examencommissie:
   • het studiebewijs oriënteringsattest C: dit is een apart document dat je in je school moet opvragen, met 'SECUNDAIR ONDERWIJS - ORIËNTERINGSATTEST C' in de titel. 
   • het jaarrapport met jaartotalen
   • het individueel syntheseblad (de beslissing van de klassenraad)
   • indien van toepassing: de resultaten van de geïntegreerde proef (GIP) en stage
  • Je aanvraag wordt enkel behandeld als je al deze documenten opgeladen hebt.
  • Het jaarrapport is niet ouder dan 7 jaar. 
  • Alle documenten hebben een stempel van de school die ze heeft uitgereikt én een handtekening van de schooldirectie.
  • Was je niet geslaagd voor de stage of de geïntegreerde proef (GIP), dan krijg je geen vrijstelling voor de specifieke vakken van de studierichting.
  • Zat je op school in de Franse of Duitstalige Gemeenschap, dan voeg je ook het leerplan of leerprogramma toe.
Hoe vraag je vrijstellingen aan?

Pas als je ingeschreven bent in een studierichting van de derde graad, kan je vrijstellingen aanvragen. Dat doe je in het kandidatenplatform door in het menu naar de rubriek vrijstellingen te gaan. Volg de stappen en vergeet de scans van de gevraagde documenten niet op te laden. Je aanvraag moet volledig zijn om in aanmerking te komen voor een vrijstelling.