Studierichtingen

Ons aanbod is beperkt tot studierichtingen die haalbaar zijn via zelfstudie. Ga je meteen voor een diploma en kies je een studierichting in de derde graad? Hou dan rekening met je toekomstplannen. Wil je verder studeren? Kies dan voor aso, kso of tso. Wil je meteen gaan werken? Kies voor bso of tso.

In de eerste graad zijn alle examens al gebaseerd op de nieuwe eindtermen. Op 1 januari 2023 implementeren we de nieuwe eindtermen in de tweede graad, op 1 januari 2025 in de derde graad. Ons aanbod aan studierichtingen verandert daardoor. 

Je kan niet meer inschrijven in de tweede graad Beeldende en architecturale kunsten omdat de studierichting niet meer in ons aanbod zit vanaf januari 2023. 

Getuigschriften

Graad Onderwijsvorm Studierichting
Eerste graad

A-stroom

Basisvorming A

  B-stroom Basisvorming B
Tweede graad aso

Economie
Humane Wetenschappen
Latijn
Wetenschappen

bso Kantoor
kso Beeldende en Architecturale Kunsten*
tso Handel-talen

* voor deze studierichting kan je niet meer inschrijven door stopzetting op 31 december 2022

Diploma's

 

 

 

 
Meer info
  • Waarom is er maar een beperkt aantal studierichtingen bij de Examencommissie?

Het aanbod van de Examencommissie is beperkt. We bieden enkel studierichtingen aan die haalbaar zijn via zelfstudie. Daardoor is ons aanbod aan studierichtingen die voorbereiden op hoger onderwijs ook groter dan studierichtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt.

  • Kan je van studierichting veranderen?

Ja, dat kan. Je moet wel opnieuw inschrijven, een nieuwe studierichting selecteren en betalen via het kanddiatenplatform. Je moet een nieuwe planning maken. Je bestaande planning vervalt. Je examenbeurten blijven wel behouden. Had je in de vorige studierichting nog 1 examenbeurt voor geschiedenis, dan heb je ook in de nieuwe studierichting 1 beurt. We zetten resultaten die gelden uit je vorige studierichting automatisch over. 

  • Kan je 2 studierichtingen tegelijk doen?

Je mag inschrijven voor 2 studierichtingen uit een verschillende graad. Je kan bijvoorbeeld tegelijk inschrijven voor Humane wetenschappen in de tweede graad en de derde graad. Binnen een graad mag je geen studierichtingen tegelijk doen.

  • Kan je onmiddellijk starten in de derde graad?

Ja, dat mag. Je kan meteen inschrijven voor de derde graad, ook al heb je geen getuigschrift van de eerste of de tweede graad.

Belangrijk in de derde graad bso

Kies je voor de derde graad bso? Dan wil je een diploma waarmee je vlot kan doorstromen naar de arbeidsmarkt. Je hebt dan voldoende werkervaring nodig. Die werkervaring moet je met een portfolio bewijzen in het nieuwe examenprogramma.