Ondersteunende maatregelen

We bieden in ons examencentrum standaard vele zaken aan die jou kunnen helpen om je examen te maken. We geven je een rustige examenplaats in een concentratiehoek en je hebt bij digitale en schriftelijke examens altijd toegang tot woordenboeken, een spellingcheck, een gewone rekenmachine en een wetenschappelijke rekenmachine op je examencomputer. We voorzien voor elk examen ook ruim de tijd zodat je niet makkelijk in tijdsnood komt.

Wil je extra ondersteunende maatregelen zoals:

  • voorleessoftware?
  • een extra controle van je schriftelijke examen om zeker te zijn dat je alles hebt ingevuld?
  • extra tijd om je examen op te lossen?
  • een examenlocatie in het land waar je woont?

Vraag op basis van je attest ondersteunende maatregelen via het kandidatenplatform.  Als je in aanmerking komt voor ondersteuning, dan laten we je weten welke maatregelen je krijgt. 

Vraag geen dispenserende maatregelen. Je moet echt elk examen uit je examenprogramma volledig afleggen, wil je een getuigschrift of diploma secundair onderwijs behalen. Wij moeten op elk examen toetsen of je alle eindtermen beheerst en mogen geen leerinhouden schrappen. 

 

 

Verblijf in het buitenland

Woon je in het buitenland en wil je van daaruit examen afleggen?

Verblijf in een gesloten instelling

Verblijf je in een gevangenis of andere gesloten instelling en wil je van daaruit examen afleggen?