Diploma

Een diploma of getuigschrift van de Examencommissie heeft net dezelfde waarde als een diploma dat je op school behaalt. Je kan met het diploma verder studeren in het hoger onderwijs. Onze examenprogramma’s zijn gebaseerd op de eindtermen voor secundair onderwijs. Ze worden ook goedgekeurd door de onderwijsinspectie.

Je behaalt je getuigschrift of diploma als je 50% hebt voor alle vakken van je studierichting. Je krijgt meteen een melding via het EC-platform. Aan het begin van de volgende maand sturen we je diploma of getuigschrift aangetekend op naar jouw adres.

Bij elke studierichting heb je A-vakken en B-vakken. De A-vakken maken de kern uit van je studierichting. Voor deze vakken moet je altijd slagen. Voor B-vakken mag je wel enkele onvoldoendes hebben. We kunnen je delibereren zodat je toch geslaagd bent. Dit zijn de regels:

 • Voor een A-vak moet je altijd 50% behalen. Wij delibereren nooit voor A-vakken.
 • Voor B-vakken mag je enkele onvoldoendes hebben. We noemen ze buispunten. Er zijn wel strikte voorwaarden:
  • Je mag voor maximum 3 B-vakken een tekort hebben
  • Het aantal punten dat je tekort hebt, mag niet meer zijn dan het aantal B-vakken dat je hebt. Heb je 5 B-vakken in je studierichting, dan mag je voor alle vakken samen dus maximum 5 punten tekort hebben.
  • Heb je een vrijstelling gekregen voor een B-vak, dan telt het niet mee voor het totaal aantal punten dat je tekort mag hebben. Heb je 5 B-vakken, maar heb je voor 2 vakken een vrijstelling gekregen? Dan mag je slechts 3 punten tekort hebben voor alle vakken samen.
Meer info
 • Wat is het verschil tussen een diploma en een getuigschrift?

Je krijgt een getuigschrift van het secundair onderwijs als je de eerste of de tweede graad secundair onderwijs hebt afgerond. Je krijgt een diploma van het secundair onderwijs als je de derde graad hebt afgerond. Elk diploma secundair onderwijs uit aso, bso, kso en tso geeft toegang tot het hoger onderwijs.  

 • Je bent geslaagd voor alle vakken, maar hebt via het EC-platform geen melding gehad dat je je diploma of getuigschrift behaald hebt.

Het zou kunnen dat je voor de zekerheid een extra examen gepland hebt, voor het geval het resultaat van je laatste examen zou tegenvallen. Zo lang jij nog examens op de planning hebt staan, wordt je diploma niet toegekend. Schrap de onnodige examens uit je planning, zodat het EC-platform je diploma automatisch kan toekennen.

 • Wat doe als je je diploma behaald hebt, maar het toch niet aangekregen hebt met de post?

Wij versturen jouw diploma aan het begin van de volgende maand nadat jij het behaald hebt. Heb je in de week van die volgende maand geen diploma ontvangen, dan stuur je een melding via het EC-platform of bel je naar 1700. Wij kunnen dan nagaan wat er mis is gelopen. Het zou kunnen dat je je aangetekende zending niet opgehaald hebt bij de post of dat je ondertussen van adres veranderd bent zonder dat wij dat weten. Dan komt je diploma opnieuw bij ons terecht en kan je het bij ons op kantoor komen afhalen.

 • Wat als je net niet voldoet aan de deliberatienormen?

We zijn geen onderwijsinstelling die leerlingen opvolgt en bijstuurt tijdens het leertraject. We beoordelen enkel examens, hebben nauwelijks of geen contact met de kandidaten en doen niet aan persoonlijke begeleiding. Daarom werken met vaste deliberatieregels die geen rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de kandidaat.Als we iedereen gelijk willen behandelen, lijkt ons dat de beste optie.