Derde graad BSO

Welke studierichting kies je best?

In de derde graad bso kan je kiezen tussen Kantoor-kantooradministratie en gegevensbeheer en Kantoor-Logistiek. Wil je graag administratief medewerker en onthaalmedewerker worden? Kies dan voor Kantoor-kantooradministratie en gegevensbeheer. Wil je liever magazijnier worden, kies dan voor Kantoor-Logistiek.

De algemene vakken wiskunde, wetenschappen, geschiedenis, Frans, Engels en Nederlands zijn hetzelfde in de 2 studierichtingen. Alleen het specifieke examenprogramma is verschillend. In Kantoor-kantooradministratie en gegevensbeheer moet je je werkervaring in de administratie en aan het onthaal bewijzen met een portfolio en interview. En je legt een assessment kantoortechnieken af en een assessment onthaal. In Kantoor-Logistiek moet je ervaring als magazijnier en in administratie bewijzen met het portfolio en interview. En leg je een assessment logistiek en een assessment kantoortechnieken af.

Kies een studierichting op basis van het beroep dat jij wil uitoefenen? Bekijk de beroepenfilmpjes in de vakfiche portfolio:

 

Wat is een portfolio?

In een portfolio verzamel je alle bewijzen waarmee je aantoont welke comptenties je hebt verworven op het werk. Op het competentieoverzicht dat je kan downloaden in de vakfiche duid je alle competenties aan. Je beschrijft ook zo goed mogelijk wat je dan precies gedaan hebt. Vervolgens voeg je documenten toe voor elke werkplek. Daarmee bewijs je dat je dat werk echt gedaan hebt. Voorbeelden van documenten zijn een arbeidsovereenkomst, een functiebeschrijving, een stageovereenkomst, een evaluatieformulier. In de vakfiche staat welke documenten vereist zijn.

Lees de vakfiche portfolio

Waarom kan je bij de start niet alle vakken plannen van het examenprogramma?

Je legt eerst alle algemene vakken af: wiskunde, wetenschappen, geschiedenis, Nederlands, Frans en Engels. Pas als je geslaagd bent voor deze vakken mag je het specifieke deel van het examenprogramma doen: portfolio & interview en de assessments. Dat is de reden waarom de vakken van het specifieke deel een slotje hebben in het examenprogramma van je EC-platform als je nog niet geslaagd bent voor de algemene vakken.

Voor het specifieke deel moet je eerst een portfolio opladen over je werkervaring. Als het portfolio is goedgekeurd, mag je een interview plannen. Als je geslaagd bent voor het interview mag je deelnemen aan de assessments. Welk assessment je eerst doet, mag je zelf kiezen.

Wanneer heb je voldoende praktijkervaring?

Je hebt voldoende praktijkervaring als je een tijdje hetzelfde werk hebt gedaan en er dus een zekere routine in hebt. Vandaar dat je minimum 950 werkuren en dus 6 maanden voltijdse werkervaring moet hebben. Dat komt overeen met de werkervaring die je normaal gezien opdoet tijdens een volledige beroepsopleiding op school, in het volwassenenonderwijs of bij VDAB.

Uiteraard mag je over een langere periode halftijds of enkele dagen per week werken. Hoe je het organiseert bepaal je zelf. Maar het uiteindelijke resultaat moet overeenkomen met 950 werkuren of 6 maanden voltijdse werkervaring.

Je moet zeker niet wachten tot je de algemene vakken hebt afgewerkt om al werkervaring op te doen. Doe het ondertussen als het past in je planning natuurlijk. 

Lees de vakfiche portfolio

Is er een verplichte stage?

Nee, die is er niet. Je moet wel bewijzen dat je voldoende werkervaring hebt in de competenties die we vragen. Met voldoende bedoelen we 950 werkuren of 6 maanden voltijdse ervaring. We verplichten je niet om een stage te doen als je al voldoende praktijkervaring hebt uit studentenjobs, interimwerk, vast werk, vrijwilligerswerk of schoolstages. Je kan je ervaring uit het verleden dus gebruiken.

Lees de vakfiche portfolio

Kan je via de Examencommissie stage lopen?

Nee, dat kan niet. De Examencommissie is geen school en kan dus geen stagedocumenten maken. Als je toch stage wil lopen in een bedrijf of bij een organisatie, dan kan dat alleen via een erkende onderwijsinstelling of VDAB.

 

Wat is relevante werkervaring?

Als je kiest voor Kantoor-kantooradministratie en gegevensbeheer dan moet je ervaring hebben als administratief medewerker of onthaalmedewerker. Kies je voor Kantoor-logistiek dan moet je ervaring hebben als magazijnmedewerker en administratief medewerker.

In de vakfiche portfolio sommen we alle competenties op die je moet bewijzen. Zorg dat je werkervaring hebt voor minstens 70% van die competenties. Werkervaring kan je opdoen via vast werk, interimwerk, stage, een studentenjob of vrijwilligerswerk. Het kan zijn dat je alle ervaring hebt opgedaan bij 1 werkgever, maar het zou ook kunnen dat je op 10 verschillende plaatsen gewerkt hebt. Dat maakt ons niet uit.

Lees de vakfiche portfolio

Waar kan je werkervaring opdoen?

Werkervaring moet je niet per se in een bedrijf of grote organisatie opdoen. Het kan ook via een vrijwilligersorganisatie. Voorbeelden van goede werkplekken vind je in de vakfiche. De nadruk ligt op de inhoud van de competentie die verworven moet worden, maar niet op de plaats waar ze kan verworven worden.  

Lees de vakfiche portfolio

Waarom moet je een interview afleggen?

Als we je portfolio hebben goedgekeurd, moet je ook nog op interview komen. In het interview gaan we na of je portfolio authentiek is. We willen dus weten of alles echt waar is en je geen bewijzen hebt opgenomen die eigenlijk niet van jou zijn.

Hoe doe je een inzage als je niet geslaagd bent voor portfolio?

Als je niet geslaagd bent voor het portfolio, dan moet je een inzage doen. Die inzage kan je online doen via het kandidatenplatform. We noemen het een elektronische inzage.

Bij de inzage krijg je de beoordelingswijzer met feedback te zien die de correctoren van het portfolio hebben ingevuld.

Je krijgt 2 maanden de tijd om de inzage te doen. Je kan zelf kiezen of je opmerkingen wil geven of niet.

Heb je aangeklikt dat je geen opmerkingen wil geven, dan wordt de inzage onmiddellijk afgesloten en kan je een nieuw portfolio opladen.

Wat is een assessment?

Een assessment is een uitgebreide praktijkproef waarin we testen of je je competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) kan bewijzen in een gesimuleerde werkomgeving.  Dat is een werkomgeving die heel erg lijkt op een echte werkplek. Voor het assessment kantoor werk je in een kantooromgeving, voor onthaal aan de onthaalbalie en voor logistiek in een magazijn.

Hoe verloopt het assessment kantoortechnieken?

Het assessment kantoortechnieken is een uitgebreide praktijkproef.

De praktijkproef leg je af in het kantoor van het virtuele bedrijf Durathon. Het is een verzonnen bedrijf. Wij hebben het speciaal voor dit assessment ontwikkeld zodat het lijkt alsof je in een echt bedrijf werkt.

De proef duurt een halve dag. Je krijgt de hele tijd opdrachten die je normaal in een administratieve job ook krijgt: post behandelen, documenten verwerken, e-mails behandelen…

Lees de vakfiche assessment kantoortechnieken

Hoe verloopt het assessment onthaal?

Het assessment onthaal is een uitgebreide praktijkproef aan de onthaalbalie van het virtuele bedrijf Durathon. Het is een verzonnen bedrijf. Wij hebben het speciaal voor dit assessment ontwikkeld zodat het lijkt alsof je in een echt bedrijf werkt.

De proef duurt een halve dag. Je bent het eerste aanspreekpunt van het bedrijf. Je organiseert het onthaal op basis van de opdrachten die je krijgt, ontvangt klanten aan de onthaalbalie en beantwoordt telefoons.

Lees de vakfiche assessment onthaal

Hoe verloopt het assessment logistiek?

Het assessment logistiek bestaat uit  een uitgebreide praktijkproef. Je moet geslaagd zijn voor het digitale examen logistiek om te mogen deelnemen aan de praktijkproef. Dat heeft te maken met veiligheid.

De praktijkproef duurt een halve dag en vindt plaats in een oefenmagazijn. Je voert de typische opdrachten uit van de magazijnmedewerker: aan de hand van logistieke documenten zal je op een efficiënte, veilige manier en met behulp van de juiste hulpmiddelen goederen ontvangen, opslaan, verzamelen en verzendklaar maken. 

Lees de vakfiche assessment logistiek

Vrijstellingen

Voor de algemene vakken wiskunde, wetenschappen, geschiedenis, Nederlands, Frans en Engels kan je een vrijstelling krijgen als je het volledige zevende jaar bso hebt afgelegd, maar een C-attest gekregen hebt. Je moet op school natuurlijk wel geslaagd zijn voor de vakken. Ook als je de vakken met succes hebt afgelegd in het volwassenenonderwijs, krijg je vrijstellingen.

Voor het specifieke deel van het examenprogramma (portfolio & interview en de 2 assessments) krijg je vrijstelling voor de assessments als je in het zevende jaar een C-attest had, maar geslaagd bent voor stage, GIP en alle specifieke vakken van de studierichting. Heb je alle deelcertificaten van de secretariaatsmedewerker in het volwassenenonderwijs, dan kan je ook vrijstelling krijgen. Voor het specifieke deel moet je wel altijd een portfolio maken om je praktijkervaring te bewijzen. Voor het  onderdeel portfolio en interview krijg je nooit een vrijstelling.

Vrijstellingen vraag je aan via het kandidatenplatform.