De belangrijkste wijzigingen in het examenreglement

De belangrijkste wijzigingen in het examenreglement

Met het nieuwe examenreglement schakelen we voor enkele belangrijke zaken over naar een systeem per kalenderjaar: van 1 januari tot 31 december. De kandidaat krijgt telkens op 1 januari nieuwe examenbeurten, nieuwe kansen voor niet-deelname en nieuwe vakfiches.

De komende maanden zitten we in een overgangsperiode. De meeste regels gelden vanaf 12 mei maar wat geldt per kalenderjaar, zal de kandidaat pas echt voelen vanaf 1 januari 2018.

Wat we zeker niet doen: het nieuwe reglement toepassen met terugwerkende kracht. We passen de nieuwe regels niet toe op zaken die gebeurd zijn voor 12 mei. In de overgangsperiode zal dat voor sommige kandidaten als onrechtvaardig aanvoelen. We kunnen ons voorstellen dat ze bijvoorbeeld heel graag zouden hebben dat het hoogste resultaat voor het examen ook geldt bij examens die ze voor 12 mei hebben afgelegd.  We kunnen zoiets jammer genoeg niet doen. We moeten een duidelijke lijn trekken zodat we iedereen gelijk behandelen.  
 

Nieuwe regels

Elke kandidaat heeft in het nieuwe reglement per vak nog altijd 3 examenbeurten op een jaar maar kan vanaf nu geen beurten meer verliezen door afwezigheid of omdat hij niet mag deelnemen omdat hij zijn identiteitskaart niet bij zich heeft, zijn boek vergeten is of te laat is. Pas als hij echt deelneemt, gebruikt hij een beurt.

Een foute attitude bestraffen we niet langer door examenbeurten af te nemen maar wel door de kandidaat de status niet-deelname te geven. We tellen op hoe vaak een kandidaat niet in orde is: door te laat komen, geen identiteitskaart kunnen voorleggen, materiaal niet meegebracht hebben of een opdracht niet gemaakt hebben. De kandidaat mag 4 keer per jaar iets voorhebben zonder gevolgen. Bij de vijfde keer schrijven we hem uit, schrappen we alle geplande examens en schorsen we hem twee maanden. Na die periode kan hij zich opnieuw inschrijven maar moet hij ook weer inschrijvingsgeld betalen.

Te laat komen wordt trouwens een iets relatiever begrip. Bij schriftelijke en digitale examens mogen kandidaten vanaf nu tot een kwartier te laat komen en toch nog deelnemen. Ze krijgen uiteraard geen extra examentijd. Bij mondelinge examens, praktijkexamens, interviews en assessments is het om organisatorische redenen niet mogelijk en moeten ze stipt aanwezig zijn.

Met het nieuwe systeem hopen we dat kandidaten beter nadenken over hun planning en niet onnodig examenplaatsen innemen. Van onze kant worden we wel flexibeler met de uitschrijftermijn. Kandidaten kunnen nu tot 7 dagen voor het examen uitschrijven zonder sanctie. Vroeger was dat een maand.

Wil je ook weten welke wijzigingen er zijn bij artikels over examenresultaten, examens vanuit het buitenland, fraude, de openbare orde en het aanvragen van een duplicaat, lees dan het volledige examenreglement op onze website.