Studierichtingen

Meer info
  • Waarom is er maar een beperkt aantal studierichtingen bij de Examencommissie?

Het aanbod van de Examencommissie is beperkt. We bieden enkel studierichtingen aan die haalbaar zijn via zelfstudie. Daardoor is ons aanbod aan studierichtingen die voorbereiden op hoger onderwijs ook groter dan studierichtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt.

  • Kan je van studierichting veranderen?

Ja, dat kan. Je moet wel opnieuw inschrijven, een nieuwe studierichting selecteren en betalen via het EC-platform. Je moet een nieuwe planning maken. Je bestaande planning vervalt. Je examenbeurten blijven wel behouden. Had je in de vorige studierichting nog 1 examenbeurt voor geschiedenis, dan heb je ook in de nieuwe studierichting 1 beurt. Je kan wel vrijstellingen aanvragen voor vakken die je in de vorige studierichting al hebt afgelegd. Natuurlijk moet je dan voldoen aan de voorwaarden.

  • Kan je 2 studierichtingen tegelijk doen?

Je mag inschrijven voor 2 studierichtingen uit een verschillende graad. Je kan bijvoorbeeld tegelijk inschrijven voor Humane wetenschappen in de tweede graad en de derde graad. Binnen een graad mag je geen studierichtingen tegelijk doen.

  • Kan je onmiddellijk starten in de derde graad?

Ja, dat mag. Je kan meteen inschrijven voor de derde graad, ook al heb je geen getuigschrift van de eerste of de tweede graad.

  • Kan je het attest bedrijfsbeheer behalen?

Dat kan niet bij ons maar wel bij de Centrale Examencommissie. Raadpleeg deze website voor alle informatie.